Vuoden 1918 muistot Turussa -keruu

Turku oli levoton ja vallankumouksellinen kaupunki vuonna 1917, mutta sodan sytyttyä tammikuussa 1918 tilanne rauhoittui ja Turku säästyi pahimmilta väkivaltaisuuksilta. Vaikka keväällä 1918 perustetulla Turun vankileirillä oli enimmällään useita tuhansia punavankeja, olivat olot sielläkin kohtuullisemmat kuin monella muulla vankileirillä.

Keruulla kartoitamme muistoja elämästä ja oloista sisällissodan ja sen jälkeiseltä ajalta Turun seudulla. Lisäksi meitä kiinnostavat Turun vankileiri ja sen asukkaat ja työntekijät. Millä tavoin sota kosketti perhettäsi? Onko sinun lähipiirissä kerrottu tästä ajasta tai tunnetko jonkun, joka tietää näistä asioista? Sota ja sen seuraukset jättivät jälkensä lukuisten turkulaisperheiden elämään vuosikymmenten ajaksi, mutta perheiden ja sukujen muistoja ajasta ei ole aiemmin kartutettu Turun seudulla, joten jokainen vastaus on tärkeä.

Keruu liittyy Turun yliopiston kulttuurientutkimuksen oppiaineiden hankkeeseen Sirkkala 1918–2018: vankileiristä muistinpaikaksi ja kulttuuriperintökohteeksi sekä FT, dos. Anne Heimon laajempaan sisällissodan perhemuistoja koskevaan tutkimukseen ja FM Maria Patjaksen Sirkkalan kampuksen historiaan liittyvään väitöstutkimukseen. Turun Yliopistosäätiö on tukenut hanketta.

Linkki sähköiseen vastauslomakkeeseen (Webropol-kysely avautuu 26.1.2017) 

Vastauksia voi lähettää myös sähköpostilla (anheimo@utu.fi) tai tavallisena kirjeenä (osoite sivun lopussa). Pyydämme, että ilmoitat vastauksesi yhteydessä vähintään nimesi, syntymävuotesi, ja asuinpaikkakuntasi. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tallennetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkistoon tutkimuskäyttöön. Lisäksi aineistoa voidaan käyttää opetuksessa, tapahtumissa ja julkaisuissa.

Halutessasi voit lähettää kuvia tai muuta aiheeseen liittyvää materiaalia.  Otamme vastaan myös ehdotuksia henkilöistä, jotka saattaisivat tietää aihepiiristä. Olemme myös valmiita tekemään haastatteluja.

Kysymyksiin saa vastata vapaasti haluamallaan tavalla. Vähimmäis- tai enimmäispituutta vastauksissa ei ole. Voit kirjoittaa siitä, millaisia asioita lähipiirissäsi on ajasta kerrottu ja miten aikaan on suhtauduttu. Voit myös kertoa millaisia tuntoja ja ajatuksia kysymykset herättävät sinussa. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Vastauksissasi voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja:

  1. Tunnetko vuoden 1917 ja 1918 tapahtumia Turun seudulla? Oliko sinulla sukulaisia, jotka olivat osallisina sotatapahtumissa tai seurasivat niitä läheltä? Onko tiedossasi henkilöitä, jotka joutuivat Turun vankileirille tai olivat siellä töissä? Mitä tiedät heidän kokemuksistaan?
  2. Naisia osallistui myös sotatoimiin. Tunnetko sinä Turun tai Maarian naiskomppanian jäsenten kohtaloita? Sota kosketti myös kotiin jääneitä naisia ja lapsia. Millaista heidän elämänsä oli sodan aikana ja sen jälkeen?
  3. Onko sinun lähipiirissä kerrottu vuodesta 1918? Vai onko siitä kenties vaiettu? Kuka suvussanne tai perhepiirissänne on kertonut ajasta? Mistä muualta olet saanut tietoja ajasta? Mikäli tapahtumista on vaiettu, mistä arvelet vaikenemisen johtuneen?  Oletko huomannut eroja siitä, miten ajankohtaan on suhtauduttu eri aikoina?
  4. Tunnetko paikkoja, jotka liittyvät vuoteen 1917 ja 1918 Turussa? Tiedätkö missä Turun vankileiri sijaitsi? Entä missä sijaitsee Turun Hennala? Oliko Turussa tunnettuja punaisten tai valkoisten (asuin)alueita? Löytyykö Turusta vuoteen 1918 liittyviä valkoisten tai punaisten muistomerkkejä?
  5. Turku oli monikulttuurinen kaupunki sisällissodan aikana. Millä tavoin tämä näkyi vuonna 1918?
  6. Tuliko mieleesi jotain muuta, josta haluaisit kertoa? Tässä kentässä voit vastata vapaasti.

Lisätietoja keruusta antaa hankkeen vetäjä FT, dos. Anne Heimo (anheimo@utu.fi).

Hankkeen postiosoite:
Anne Heimo
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

turun_yliopisto_logo_rgb

Mainokset